Menu

A műszaki vizsgáztatáshoz szükséges okmányok:

Magánszemély esetén

 • Forgalmi engedély
 • Kötelező biztosításról szóló igazolás (csekkszelvény)
 • Személyi igazolvány - vagy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazás, ha nem a tulajdonos vagy az üzembentartó hozza a járművet
 • Gázüzem esetén: gáztartály megfelelőségi és gázbiztonsági tanúsítvány
 • Új vontatás esetén: vonóhorog műbizonylat

Céges járművek esetén:

 • Forgalmi engedély
 • Kötelező biztosításról szóló igazolás (csekkszelvény)
 • Aláírási címpéldány (másolat)
 • Cégkivonat (cégbejegyzés száma, 3 hónapnál nem régebbi)
 • vagy két tanú aláírásával hitelesített meghatalmazás

autóbusz hatósági műszaki vizsgáztatáshoz szükséges okmányok (belföldi és nemzetközi vizsgáztatáshoz egyaránt)

 • forgalmi engedély
 • első szélvédőn regisztrációs matrica megléte
 • eredeti tachográfpapírok
 • eredeti tevékenységi engedély
 • cégkivonat, aláírási címpéldány
 • ha nem az aláíró személyy jár el, akkor két tanuval hitelesített meghatalmazás
 • kivezérelt levegő csatlakozók megléte a láb- és kézifék körön
 • alvázszám ellenőrzése, szükség szerinti takarítása